• Frederick Vormweg
  aka [52ndNY][Pvt] F. Vormweg
  Level 4
  51.27 recent hours played
  Offline

  Groups

  52nd NY Company A 52nd NY Company A
 • Recently played

  38 recent hours played
  78 hours played
  14 recent hours played
  460 hours played
  1 recent hour played
  205 hours played
  1 recent hour played
  191 hours played
  1 recent hour played
  21 hours played