• Frederick Vormweg
  aka [52ndNY][Pvt] F. Vormweg
  Level 4
  16.12 recent hours played
  Offline

  Groups

  52nd NY Company A 52nd NY Company A
 • Recently played

  10 recent hours played
  614 hours played
  6 recent hours played
  331 hours played
  1 recent hour played
  111 hours played
  1 recent hour played
  21 hours played
  1 recent hour played
  205 hours played
  1 recent hour played
  53 hours played